/3Houses+1Annex+plot/ 75,000,000 Fr (negotiable) /+250 788 463 241 / +250 786 249 932

3 Residential houses for sale
Location: Eastern, Kirehe, Kirehe, Nyabikokora, Rugero

Price: 75,000,000 frw (negotiable)

1st House:
» 4 bedrooms, 1bathroom & space for a 2nd bathroom
» Living room, dining room
» Storage room designed to be an inside kitchen
2nd House:
» 3 Bedroom, storage room, living room
» A water tank outside 5000m
3rd House:
» 1 Bedroom, living room and bathroom
» Outside kitchen with a storage room
» Outside toilet and storage for cleaning supplies
» Annex with 2 rooms and living room
» Water, electricity
» Parking: 4 cars and space for a garden
» Built-in 2016
» UPI: 5/05/05/04/4579 (929 sqm)
» Revenue from the houses in total is 500k
» Near by:
» Bus Station of Rutsiyeli of Nyakarambi
» Modern Market
» 3 minutes walking to tarmac road
» Kirehe Hospital in 3km
» APEKI Amizero kirehe nursery and primary school
» G.S Nyakarambi and Ecole Secondaire de Rusumo
» Kirehe District office and Kirehe Guest House in 1.5km
» East Gate Hotel and SunSity Guest in 1.5km
» UN Office in 1.5km
» So many NGOs including GIZ and Save the children

Owner: +250 788 463 241 / +250 786 249 932
CLICK HERE TO CONTACT ME


Inzu 3 zoguturamo zigurishwa
Aho ziherereye: Iburasirazuba, Kirehe, Kirehe, Nyabikokora, Rugero

Igiciro: 75,000,000 frw (aciririkanwa)

Inzu yambere:
» Ibyumba 4, ubwiherero,n’ahandi hagenewe kujya ubwiherero bwa kabiri
» Uruganiriro, n’aho kurira
» Ububiko bwagenewe kuba igikoni cyo munzu
Inzu yakabiri:
» Ibyumba 3, uruganiriro, n’ububiko
» Ikigega cya 5000m
Inzu yagatatu:
» Icyumba 1, uruganiriro n’ubwiherero
» Igikoni cyo hanze gifite n’ububiko
» Ubwiherero bwo hanze n’aho kubika ibikoresho by’isuku
» Inzu y’inyongera ifite ibyumba 2 n’uruganiriro
» Imodoka 2 zahaparika
» Yubatswe muri 2016
» Amazi n’amashanyarazi
» UPI: 5/05/05/04/4579
» Ubuso: Metero kare 929
» Hegereye:
» Gare ya Nyakarambi
» Isoko rya kijyambere
» Iminota 3 ujya ku muhanda wa kaburimbo ujyenda n’amaguru
» Ibitaro bya Kirehe mu birometero 3
» Ishuri cy’amashuri abanza nay’ inshuke cya APEKI Amizero
» Urwunge rw’amashuri rwa Nyakarambi
» Ikigi cy’amashuri yisumbuye cya Rusumo
» Ibiro by’akarere Kirehe muri 1.5 km
» Kirehe guest house muri 1.5 km
» Hoteli Eastern gate muri 1.5 km
» Sunsity Guest muri 1.5 km
» Ibiro bya UN muri 1.5 km
» Imiryango myinshi idaharanira inyungu harimo GIZ na Save the children

Nyirayo : +250 788 463 241 / +250 786 249 932
KANDA HANO TUVUGANE