195,000,000 Fr /+250 788 890 554 /+250 788 489 636

4 Houses for sale
Location: Kigali, Nyarugenge, Nyakabanda, Nyakabanda 1

Price: 195,000,000 frw (negotiable)

1st house:
» 3 bedrooms, 1 bathroom/toilet
» Livingroom, and storeroom
» 3 annexes, outside toilet/washroom

2nd house:
» 3 bedrooms, 1 bathroom/toilet
» Livingroom, and storeroom, outside kitchen
» outside toilet/washroom
3rd house:
» 2 bedrooms, livingroom, outside kitchen
» Outside bathroom/toilet
4th house:
» 2 bedrooms, livingroom, outside kitchen
» Outside bathroom/toilet
» UPI: 1/01/07/03/850
» Area: 754 sqm
» Both 1st and 2nd house have tiles
» Near by:
» 150 m from the main road
» Nyakabanda Sector
» Green corner bar and resto
» Mount Kigali
» Kigali Pele Stadium
» Nyamirambo Market
» Gisimba Memorial Center
» Baoba Hotel

Owner: +250 788 890 554 / +250 788 489 636
CLICK HERE TO CHAT TO THE OWNER


Inzu 4 zigurishwa
Aho ziherereye: Kigali, Nyarugenge, Nyakabanda, Nyakabanda 1

Igiciro cyo kuyigura: 195,000,000 frw (aciririkanwa)

Inzu ya mbere:
» Ibyumba 3, ubwiherero 1, uruganiriro
» Igikoni cyo hanze, n’ubwiherero bwo hanze

Inzu ya kabiri:
» Ibyumba 3, ubwiherero 1, uruganiriro
» Igikoni cyo hanze, ububiko
» Inzu 3 z’inyongera, n’ubwiherero bwo hanze

Inzu ya gatatu:
» Ibyumba 2, uruganiriro, igikoni cyo hanze
» Ubwiherero bwo hanze

Inzu ya 4:
» Ibyumba 2, uruganiriro, igikoni cyo hanze
» Ubwiherero bwo hanze
» UPI: 1/01/07/03/850
» Area: Metero kare 754
» Inzu ya mbere n’iya kabiri zirimo amakaro
» Hegereye:
» Metero 150 ujya ku muhanda rusange
» Umurenge wa Nyakabanda
» Green corner bar and resto
» Mount kigali
» Sitade (Kigali pele stadium)
» Isoko rya Nyamirambo
» Gisimba memorial center
» Hoteli Baoba

Nyirayo : +250 788 890 554 / +250 788 489 636
KANDA HANO UVUGANE NA NYIRAYO