80,000,000 Fr (negotiable) /+250 788 380 073 / +250 728 52 8816

Commercial property for Sale
Location: Kigali, Gasabo, Kimironko

Price: 80,000,000 Rwfs (negotiable)

» 3 business rooms
» water and electricity
» Near by:
» Tarmac road
» Medical clinics
» Simba supermarket
» Banks
» Kimironko market
» Kimironko tax and bus station

Owner:  +250 788 380 073 / +250 728 52 8816
WhatsApp: https://wa.me/250788380073


Inzu y’ubucuruzi igurishwa
Aho iherereye: Kigali, Gasabo, Kimironko

Igiciro cyo kuyigura: 80,000,000 Rwfs (aciririkanwa)

» Imiryango 3 y’ubucuruzi
» Amazi n’amashanyarazi
» Hegereye:
» Umuhanda wakaburimbo
» Amavuriro
» Simba supermarket
» Amabanki
» Isoko rya Kimironko
» Gare ya Kimironko

Nyirayo: +250 788 380 073 / +250 728 52 8816
WhatsApp: https://wa.me/250788380073