30,000,000 Fr /0782821128 / 0785909791

House for Sale
Location: Eastern, Ngoma
Price: 30,000,000 frw (negotiable)
» 4 bedrooms,
» 3 bathrooms & Toilets (Inside)
» Inside kitchen and outside kitchen
» Water, electricity
» Parking 1 cars
» Small Garden
» Near Main Road
    Ngoma District Office
    Catholic Church
    Primary
Contact Seller: +250 782 821 128 / +250 785 909 791


Inzu igurishwa
Aho iherereye: Iburasirazuba, Ngoma
Igiciro: 30,000,000 frw (aciririkanwa)
» Ibyumba 4
» Ubwiherero 3 bow munzu
» Igikoni munzu no hanze
» Imodoka 1 ihaparika
» Ubusitani
» Amazi n’amashanyarazi
» Hegereye Ibiro byÕakarere ka Ngoma
» Hegeranye na Kiliziya Gaturika
» Hegeranye nÕIkigo cyÕamashuri abanza
Nimero z’ugurisha : +250 782 821 128 / +250 785 909 791